Ecomed Services Ltd.Ecomed Services Ltd.
  Главна     Компанията     Продукти     Контакт     Връзки     EnEn  

Апаратура за радиационни измервания

Консултации при избор на подходящи конфигурации

Апаратура за контрол на качеството в радиологията

Тестови обекти и фантоми

Индивидуални лъчезащитни средства

Стационарни и подвижни лъчезащитни съоръжения

DAP метри

Специфични и универсални изпитвателни устройства за промишлеността

ScandiDos - Home
ScandiDos - Pre-TreatmentScandiDos - At-Treatment
RTI - From Radiation to InformationFrom Radiation to Information
pehamed
Специфични и универсални изпитвателни устройства за промишлеността

Специфични и универсални изпитвателни устройства за промишлеността
Leeds Test Objects Standard Imaging
Aaronia AG
Mavig
Atomtex

„Екомед Сървисиз“ ЕООД