Апаратура за радиационни измервания

Консултации при избор на подходящи конфигурации

Апаратура за контрол на качеството в радиологията

Тестови обекти и фантоми

Индивидуални лъчезащитни средства

Стационарни и подвижни лъчезащитни съоръжения

DAP метри

Специфични и универсални изпитвателни устройства за промишлеността

ScandiDos - главна страница
ScandiDos - Pre-TreatmentScandiDos - At-Treatment

RTIpehamedСпецифични и универсални изпитвателни устройства за промишлеността

Може да ни намерите на адрес:
ул. Проф. Христо Данов No. 11, вх. Е, офис 6
1700 София
/виж на картата/

За контакти: Красимир Илиев
Тел.: +359 (0) 88 9841404; +359 (0) 89 9997954;
+359 (0) 89 9997953
Тел./Факс: +359 (0) 2 8652628
E-мail: info@ecomed-bg.com
Website: www.ecomed-bg.com
Leeds Test Objects

Standard ImagingAaronia AG
MavigAtomtex